Standardkulörer


Vad är Termoplast?


Termoplast är ett långtidsverkande korrosions och barriärskydd med extremt bra vidhäftning till underliggande yta. Den har mycket hög flexibilitet vid temperaturer mellan -70till +70ºC.

Mer om dess egenskaper


 Ytan har en hög nötningshållfasthet och slagseghet. Termoplast har en mycket bra kemikaliebeständighet. Materialet finns i ett stort urval av kulörer enligt RAL-skalan.
 

Termoplast och miljö


Materialet ger en beläggning som inte är miljöpåverkande vare sig i produktion, användande eller destruktion. Våra termoplaster är godkända för direktkontakt med livsmedel. De innehåller inga lättflyktiga organiska föreningar, s.k. VOC:er,och inga Ftalater, Isocyanater, Halogener eller tungmetaller.

 

Applicering


Ytbehandlingen med våra termoplaster utföres enligt följande metoder Virvelsintring. Elektrostatsprutning. Flocksprutning. Rotationsintring. Extrudering. Flamsprutning.